දිනෙන් දින වල පල්ලට යන ලං.වි.ම මානව සම්පත් කළමනාකරණය


යම් කිසි රටක සංවර්ධනය සදහා එම රටේ මානව සම්පත යනු ප්රධානතම මූල සාධකයකි.
එය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීම තුළින් වෘතීය අභිමානයකින් හෙබි වඩා තෘප්තිමත්, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි වෘත්තිකයෙකු බිහිවනු ඇත.

ඊශ්රායලය ,ජපානය, රුසියාව, ජර්මනිය වැනි රටවල් මෙලෙස මානව සම්පත නිසි පරිදි කළමනාකරණය මගින් වේගවත් සංවර්ධනයක් කරා ළගා වූ රටවල් සදහා උදාහරණ කිහිපයක් පමණි.

ආයතනයක් වශයෙන් ගත් කලද මෙම න්යාය ඒ ආකාරයෙන්ම ගලපාගත යුතු අතර මානව සම්පත යනු එම ආයතනයේ කොඳු නාරටිය බඳු ය.කොඳු නාරටිය බිඳ දමා ආයතනයක් දියුණු කිරීම කෙතරම් දුරට සාර්ථක දැයි අදවන විට දිනෙන් දින පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත්වී ඇති ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කදිම නිදසුන් සපයයි.

නිසි මානව සම්පත් කළමනාකරණයක් තුලින් සේවකයන් ආයතනයේ දියුණුව උදෙසා එක් කර ගැනීම,ඔවුන්ව නිසි ඇගයීම් තුලින් අභිපේරණය (Motivation) කිරීම,තම රාජකාරි නිසි පරිදි ඉටු කිරීමට අවශ්ය වෘත්තීය පරිසරය සකස් කර දීම, නිසි කලට නිසි ඇගයීමක් මගින් උසස් වීම් සිදු කිරීම වැනි මූලික කාරණා සිදු කල යුතූය.

නමුත් අදවන විට සේවකයින් 30000ට ආසන්න පිරිසක් සේවය කරන දැවැන්ත ආයතනයක් වන ලං.වී.ම,මෙම මානව සම්පත නිසි පරිදි කළමනාකරණය නොකිරීමේ ආදීනව විදිමින් සිටී.

සේවක අභිප්රේරණය සිදු කිරීම පසෙකලා තම පරිපාලන බලතල යොදා ගනිමින් සේවක අයිතීන් පවා කප්පාදු කරමින් එක් සේවක කොටසකගේ පමණක් අභිවෘද්ධිය සැලසීම සදහා අද වන විට ලං.වී.ම පරිපාලකයන් කටයුතු කරමින් සිටි.හැන්ද අත ඇති අය යහමින් තම කොටස බෙදා ගැනීමේ ක්රමය අද වන විට ලං.වී.ම තුල ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.

මෙම ක්රමයෙහි ඇති බරපතල කාරණය නම් එක් සේවක කොට්ඨාසයක් සදහා තම අධ්යාපන සහතික සහ සේවා කාලය පමණක් තමාගේ වෘත්තිය ඉදිරි ගමන තීරණය කිරීම සදහා ප්රමාණවත් වී තිබීමයි.ඔවුන් තම අධ්යාපන සුදුසුකම් සපුරා ගත් පසුව තම රාජකාරි කටයුතු කෙලෙස සිදු කලද ඔවුන්ගේ ඉදිරි උසස් වීම් සදහා එය බාධාවක් නොවනු ඇත.එබැවින් තම ඉදිරි ගමන පැහැදිලි ඔවුන් ආයතනය වෙනුවෙන් තම උපරිම කැපවීම ලබා දීම සදහා උත්සාහ නොගනු ඇත.
එලෙස බලන කල විශාල මාසික වේතනයක් ප්රමුඛ දීමනා රාශියක් ලබා දී , ඔවුන්ගේ අධ්යාපන සහතික වෙනුවෙන්ද දීමනා ලබා දී එම කොට්ඨාසයෙන් උපරිම පලදායිතාවය ලබා ගැනීමට ලං.වී.ම මානව සම්පත් කළමනාකරණය අසමත් වී ඇත.

ලං.වී.ම අනෙකුත් සේවක කොට්ඨාසයන් හට සිදු වී ඇත්තේ මීට හාත්පසින්ම වෙනස් කාරණාවකි.ඔවුන් සේවයට බැදුන දින සිට තම සේවාව උපරිම අයුරින් ඉටු කලද, තම වෘත්තිය අනාගතය වෙනුවෙන් අධ්යාපන සුදුසුකම් වැඩි දියුණු කර ගත්තද, ඔවුන්ට ලං.වී.ම තුල ඉදිරි වෘත්තිය අනාගතයක් නොමැත.ඔවුන් වෘත්තීමය වශයෙන් එක තැන පල්වන කොටසක් බවට පත්වී ඇත.
එබැවින් එම කොට්ඨාසයද තම වෘත්තිය වගකීම් ඉටු කිරීමට තම උපරිම ලබා දීමට කටයුතු නොකරනු ඇත.

මෙලෙස ලං.වී.ම සමස්ත මානව සම්පතම නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ආයතනය පාඩු ලබන තත්වයෙන් මුදවා ගැනීමට ලං.වි.ම කලමණාකරණය අද වන විට අසමත් වී ඇත.

වසර 18ට වඩා පැරණි ලං.වී.ම බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය නැවත සැකසීමේ කටයුතු මේ වන විට කඩිමුඩියේ සිදු වෙමින් පවතී.සමාජමය වශයෙන් මෙන්ම තාක්ෂණික වශයෙන්ද දැවැන්ත පරිවර්තනයකට ලක්ව ඇති වර්තමානය තුළ නිසි කාර්ය්ය අධ්යයනයකින් තොරව ආයතනයේ මානව සම්පත කලමණාකරණයේ ව්යවස්ථාව බඳු බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය සැකසීම තවදුරටත් එක් සේවක කොටසක් පිනවීම සදහා පමණක් සිදු කරණු ලබන ක්රියාවක් වන්නේ නම්, ආර්ථිකයේ කොදු නාරටිය වන් ලං.වී.ම වැනි ආයතන නුදුරේදීම වලපල්ලට යාම නොවැළැක්විය හැකි කරුණක් වනු ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *