ලංවිම දඩමීමා කරගනිමින් උතුරේ දූපත් මාතෘභූමියට අහිමි කරයිද ?

ඩෙල්ෆ් ඇතුළු දූපත්වලට දැනට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඩීසල් ජනන යන්ත්ර මගින් අඛණ්ඩව විදුලිය සපයනු ලබන නමුත් ඒකකයක මිල සමාන්ය මිලට වඩා වැඩි අගයකි. යෝජිත නව විදුලි ව්යාපෘතිය අනුව සූර්ය බලශක්තිය හා සුලං බලය උපයෝගී කරගනිමින් දෙමුහුන් ජනන පද්ධතියක් හරහා ලාභදායී සැපයුමක් ලබාදීමට අපේක්ෂිතය. මේ සඳහා විදේශ මැදිහත් වීමක් යෝජනා කිරීමෙන් ඇතිවී තිබෙන අර්බුදය පිළිබඳව වගකිව යුතු වෘත්තීය සංගමයක් ලෙස ලංවිම තාක්ෂණික ඉංජිනේරු හා අධිකාරී සංගමයේ අවධානය යොමුවී ඇත.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉහළ ශ්රේණියේ ඉංජිනේරුමය ආයතනයක් වන අතර මේ වනවිට දිවයින පුරා විසිරී සිටින ලක්ෂ 65කට අධික පාරිභෝගිකයන් හට 3000MWට අධික ධාරිතාවකින් යුතු පද්ධතියක් හරහා ජාත්යන්තර මට්ටමේ අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දෙමින් සිටී. එවැනි ආයතනයකට පාරිභෝගිකයන් 2000 කටත් අඩු පිරිසක් සිටින දූපත් සදහා 1 MWකටත් අඩු ධාරිතාවකින් යුතුව විදුලිය සපයන පද්ධතියක කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතියක් කිසිදු විදේශ රටක උපකාරයක් නොමැතිව සිදුකළ හැක.

වරලත් ඉංජිනේරුවන් වැඩි ප්රතිශතයක් ද ඇතුලුව ඉංජිනේරුවරු 1000 කට අධික ප්රමාණයක්ද අධිකාරී වරුන් 1500 කට අධික සංඛ්යාවක්ද මනා පුහුණුවක් සහ අත්දැකීම් සහිත තාක්ෂණික සේවකයින් 8000 ක්ද පමණ සේවය කරන ලංවිම තුල මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා සම්පත් නොමැති බවට ව්යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ලංවිම පාලනාධිකාරිය වෙනත් කූඨ උවමනාවක යෙදෙනබව පෙනේ. අවස්ථාවාදී සුළුපිරිසකගේ උවමනාවට මුළු රටම කලාපීය වශයෙන් අර්බූදයකට ඇද දමන්නේ නම් ඊට සියලු දේශපාලන නායකත්වයන්, ජනමාධ්ය සිවිල් සංවිධාන ඇතුලු සමස්ත ජනතාව එරෙහි විය යුතු බව අප දැඩිව විශ්වාස කරමු. වර්ථමාන ආණ්ඩුව ද අපහසුතාවයට පත් කරමින් සිදු කරනු ලබන මෙම කුමන්ත්රණය හේතුවෙන් ජාත්යන්තරය ඉදිරියේ ශ්රී ලංකාව දිනාගත් රාජ්යතාන්ත්රික මිත්රත්වයන් පලුදුවන ගැටලුවක් බවට මෙම කුඩා ව්යාපෘතිය තල්ලු වෙමින් පවතී.

දැනටමත් ප්රධාන දූපත් වල පාරිභෝගිකයන්ට අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සපයමින් ඇත. දූපත් වාසී ජනතාවට අඩු මුදලකට විදුලි ඒකකයක් ලබාදීමට නම් ඩීසල් ජනන යන්ත්ර වලට අමතරව සූර්ය බල ශක්තිය හා සුලං බලය යොදාගනිමින් දෙමුහුන් විදුලිබල පද්ධතියක් ස්ථාපනය කළයුතු අතර එමගින් දැනට රුපියල් 50ක් පමණ වන ඒකක මිල රුපියල් 20 කටත් වඩා අඩු මුදලකට ලබා දිය හැක. එය ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලයට කළ නොහැකි සුවිශේෂී ව්යාපෘතියක් නොවන බව තාක්ෂණික ඉංජිනේරු හා අධිකාරී සංගමය වශයෙන් අප වගකීමෙන් ප්රකාශ කරමු. එවැනි ප්රමාණයේ ව්යාපෘති හා ඊට විශාල ධාරිතාවෙන් යුතු ව්යාපෘති දැනටමත් ලංවිම විසින් සිදු කර ඇති අතර එම ශක්යතාව ඇති දේශිය සමාගම් ද ඇත.

ශ්රී ලංකා මාතෘභූමියට අයත් දූපත් වල වෙසෙන ජනතාවට සාධාරණ මිලකට විදුලිය ලබා ගැනීමේ අයිතිය දඩමීමා කරගනිමින් එම දූපත් විදේශික අතපෙවීම් වලට යටත් කිරීමත් ඒ හරහා පටු ආර්ථික ලාභ ප්රයෝජන ලබා ගැනීමට විවිධ කණ්ඩායම් දරන උත්සාහයට සහ මේ හරහා ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ ආයතනයක් වන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයටද විදේශික බලපෑම් ඇති කිරීමේ වෑයම පරාජය කිරීමට තාක්ෂණික ඉංජිනේරු හා අධිකාරී සංගමය ලංවිම සියළු සේවකයින් හා එක්ව කොන්දේසි විරහිතව පෙනී සිටි.

මෙම ක්රියාන්විතය සඳහා මාතෘභූමියට හිතැති, දේශීය සම්පත් අන්සතු කිරීමට එරෙහි ජාතිමාමක, දේශහිතෛෂී සියලු බලවේග සමඟ අත්වැල් බැඳගැනීමට අප සූදානම් අතර ඒ සඳහා කොන්දේසි විරහිතව එක්වන මෙන් හා අවධානයෙන් සිටින ලෙස සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්හට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *