ආනියාකන්ද සුදු අලියෙක් ද ???

දිවයින පුරා ලං.වි.ම සතුව රථවාහන විශාල ප්රමාණයක් පවතී. ඒ අතර සාමාන්ය රථවාහන වලට අමතරව ක්රේන් රථ, ඕගර් රථ, බකට් රථ ආදී විශේෂිතවූ රථවාහන ද ඇත. මේ සියලූ රථවාහන නඩත්තුව උදෙසා ලං.වි.ම සතුව ඇත්තේ එක් මධ්යම ගරාජයක් පමණි. ජාඇල ආනියාකන්දේ පිහිටා ඇති මෙම මධ්යම ගරාජයද අද වන විට අකර්මණ්ය තත්වයේ පවතින සුදු අලියෙකු වීම කණගාටුදායකය.

  • ආනියාකන්ද මධ්යම ගරාජය වෙත යැවන රථවාහන අලුත්වැඩියාව උදෙසා ආසන්න ලෙස අවුරුද්දක පමණ කාලයක් ගතවීම සාමාන්ය කරුණක් වී ඇත.
  • ඇතැම්විට අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තුළදීද එම අලුත්වැඩියාවන් සිදු නොවූ කල නැවතත් එම වාහන පෞද්ගලික ආයතන හරහා අළුත් වැඩියා කර ගැනීමට ඇතැම් ඒකකවලට සිදුව ඇත. අවුරුද්දකට අධික කාලයක් නිකරුනේ රථය ගාල් කර තැබීම හේතුවෙන් තිබූ දෝෂයනටත් වැඩි දෝෂ ප්රමාණයක් අවසානයේ නිවැරදි කිරීමට සිදුවනු ඇත.
  • මේ හේතුවෙන් බොහෝ ඒකක, රථවාහන නියෝජිත ආයතන හරහා තම රථ අලුත්වැඩියා කිරීමට පෙළඹෙන අතර,ගොඩනැගී ඇති ඒකාධිකාරය හේතුවෙන් මෙම නියෝජිතායතන අදාල නඩත්තු කටයුතු උදෙසා අනවශ්ය ආකාරයට අධික ලෙස මුදල් අය කිරීමට පෙළඹී ඇත. (එම අයකිරීම් කෙතරම් දුරට සාධාරණද යන්න විශ්ලේෂණය කිරීම උදෙසා විෂයානුබද්ධ දැනුමකින් හෙබි පුද්ගලයන් ලං.වි.ම තුළ බොහෝ ඒකකයන්ට නොමැත)
  • එමෙන්ම සාමාන්ය ගරාජයන් තුලද මෙම අළුත්වැඩියා සිදු කිරීම හේතුවෙන් නොයෙක් අක්රමිකතා සිදුවනවා මෙන්ම නිවැරදි පරිදි අදාළ නඩත්තු කටයුතුද සිදු නොවේ.

මේ සඳහා සංගමයක් ලෙස අප විසින් සිදු කරනු ලැබූ යෝජනා කවරේද ??

  • ආනියාකන්ද මධ්යම ගරාජය උදෙසා,දැනට සිටින කාර්යමණ්ඩලයට අමතරව මෝටර් කාර්මික දැනුමෙන් සන්නද්ධ කාර්යක්ෂම පිරිසක් යොදවා වඩා ඵලදායි ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම.
  • ලං.වි.ම මූලික ඒකක වශයෙන් හෝ රටේ පළාත් වශයෙන් රථ වාහන නඩත්තුව උදෙසා ලං.වි.ම මගින් පාලනය වන ප්රාදේශීය ගරාජ කිහිපයක් පිහිටවීම.
  • නියෝජ්‍ය සාමාන්යධිකාරී කාර්යාලයක් මූලිකව යාන්ත්රික ඉංජිනේරු වරයෙකු යොදවා අවශ්ය ප්රමානයට යාන්ත්රික අධිකාරිවරු ප්රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කිරීම.ඒ හරහා අදාළ නියෝජ්ය සාමාන්යධිකාරී කාර්යාලයේ සියලු රථවාහන වල නඩත්තුව නියාමනය කිරීම.
ඉහත මූලික යෝජනා බෙදාහැරීම් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ගණනාවකදී සංගමයක් ලෙස අප කරුණු දක්වමින් පෙන්වා දුන්නද පාලනාධිකාරියේ කිසිම ඇහුම්කන්දීමක් මේ සම්බන්ධව සිදු නොකරන්නේ කුමන හේතුවක් මතද?

අදාළ යෝජනා නොසලකා හරිමින් ආනියාකන්ද වැඩබිමද සුදු අලියකු ලෙස දියාරුකොට ලං.වි.ම ද අධික ලෙස පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත්කොට, පාලනාධිකාරිය ඇස් කන් පියා සිටීම පිටුපස අදිසි හස්තයක් ක්රියාත්මක වේද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *