වැඩිවන පෝලිමේ මීළඟට විදුලි බිල ද???

ලං.වි.ම රටේ ආර්ථික දේහයේ කොඳු නාරටිය වන් ආයතනයක් බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණකි.එවන් ආයතනයක නිසි කළමනාකාරිත්වයක් තුළින් රටෙහි සංවර්ධනයට මෙන්ම මහජන සුබසිද්ධියටද කළ හැකි කාර්යයන් බොහෝය.

වෙනස්වන තාක්ෂණික, ආර්ථික,සමාජමය පරිවර්තනයන් ඔස්සේ ලංවිම ක්රමවේදයන් ද වෙනස් විය යුතුය.ඒ සඳහා ලං.වි.ම තුළ භෞතික මෙන්ම මානව සම්පත නිවැරදිව කළමනාකරණය කළ යුතුය.

මහජනයාට අඩුමිලට ගුණාත්මක විදුලිය සැපයුමක් මෙන්ම වඩා මිත්රශීලී සේවාවක් සැපයිය හැක්කේ,රාජ්ය ව්යවසාය තුළ ඉහත කළමනාකාරිත්වය සිදුකළ හොත් පමණි.ඒ සඳහා භෞතික මෙන්ම මානව සම්පත විශ්ලේෂණ කිරීම උදෙසා නවීන ලෝකය භාවිත කරන ක්රමවේද සොයායාම ලං.වි.ම කළමනාකාරිත්වය සැබෑ වගකීමයි.

දහසකුත් එකක් වරප්රසාද භුක්ති විඳින ලංවිම ඉහළ කළමනාකාරීත්වය ඒ වෙනුවට සිදුකරමින් සිටින්නේ කුමක්ද???

  • ඔවුන් මේ සියල්ල පසෙකලා තම වෘත්තීය අභිවෘද්ධිය මෙන්ම ලාභ අපේක්ෂාව පමණක් පටු පරමාර්ථය කරගනිමින් ඊනියා ප්රතිව්යූහගතකරනයකට හොර රහසේ කෙටුම්පත් සකසමින් තිබේ.
  • තම පටු පරමාර්ථ වෙනුවෙන් සමස්ත සේවක ප්රජාව තලාපෙළා යන අවිනීතික ගමනක් ආරම්භ කර තිබේ.
  • අවසානයේ ලංවිම කොටස් කර කූට ව්යාපාරිකයන් අතට පත් කරමින් තම මඩිය තරකර ගැනීමට කැස කවමින් තිබේ.
මේ අනීතික ක්රියාවලියේ ප්රතිඵලයන් වලට වන්දි ගෙවන්නේ කවුරුන්ද???
ලං.වි.ම වෙනුවෙන් සැබෑවටම තම දහඩිය කඳුළ හෙළන සේවකයන් මෙහි පළමු බිල්ල වන අතර, දහසක් ගැටළු මැද විදුලිය පරිභෝජනය කරනා පාරිභෝගිකයා මෙහි අවසන් බිල්ල බවට පත්වීම නොවැළැක්විය හැකිය.
එහෙයින් මෙම අවනීතියට එරෙහිව අප නැඟී සිටිය යුතුමය!!!
කොන්දේසි විරහිතව පෙරට ආ යුතුයමය!!!
එසේ නොවුවහොත් ඔබට මට මෙන්ම හෙට දිනයේ ඔබේ දරුවාටද මෙම අවනීතිය වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවීමට සිදු වනු නොඅනුමානය!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *