‍නොනිමි මෙහෙවර

1. අරමුණ
 
අප සංගමයේ සාමාජිකයෙකු ව සිටින අතර තුර මොනයම් හෝ හේතුවක් මත සාමාජිකයා ජීවිතක්ෂයට පත් වුවහොත්, ඔහු /ඇය ගේ යැපෙන්නන් වෙනුවෙන් මූල්‍ය රක්ෂණ වන්දියක් පිරිනැමීම.
 
2.රක්ෂණ වන්දි මුදල හා එය ගොඩනැගෙන ආකාරය.
 
  • මරණයකදී පිරිනැමෙන වන්දි මුදල – 2,000,000.00(රු. මිලියන 2යි) ( සාමාජිකත්වය ප්‍රවර්ධනය මත මෙම මුදල ඉදිරියේදී තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇත )
 
  • වන්දි මුදල ගොඩනඟන ආකාරය –  අප සාමාජිකයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අවස්තාවක ,මව් සංගමයේ ලේකම් විසින් රුපියල් 2000.00 ක මුදලක් මෙම රක්ෂණ වැඩපිළිවෙළට ඇතුළත් වූ සාමාජිකයන්ගේ වැටුපෙන් අඩුකර CEBTESU සුභ සාධක ගිණුමට බැර කරන ලෙස, ලංවිම සාමාන්‍යාධිකාරී වෙත ඉල්ලීමක් සිදුකරනු ලබයි.
 
එවිට , එලබෙන වැටුපින් අදාළ රක්ෂණ වැඩපිළිවෙළට ඇතුළත් වූ එක් සාමාජිකයකුගෙන් රු 2000.00 ක මුදලක් මව් සංගමයේ සුභසාධක ගිනුමට බැර වේ. ඒ අනුව එක් රැස් වන මුදල් ප්‍රමාණය මගින් අදාල වන්දි මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
 
3. වන්දි මුදල් පිරිනැමෙන ක්‍රමවේදය.
 
  • මියගිය සාමාජිකයා අයත්ව සිටි ශාකා ඒකකයේ මූලික නිර්දේශය මත පදනම්ව මව් සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභාව හා විධායක සභාවේ අධීක්ෂණය යටතේ යැපෙන්නන් හට  ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
 
  • එහිදී අදාළ වන්දි මුදල ලබාදිය යුතු නිශ්චිත යැපෙන්නන් කවුරුන්ද හා කොපමණ ප්‍රමාණයන්ගෙන්ද යන බවට (උදා – බිරිඳ ,දරුවන්, දෙමාපියන්…) අදාළ ශාඛා ඒකකයෙන් සැකසූ වාර්තාවක් මව් සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභාවට හා විධායක සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ මත පදනම්ව වන්දි මුදල් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ. (අදාළ වාර්තාව සඳහා වන මූලික ලියකියවිලි වලින් සමන්විත සම්මත ආකෘතියක් ඉදිරියේදී ශාඛා ඒකක වෙත ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ)
 
  • සාමාජිකයා මියගොස් මාස 6 ක්  ඇතුලත වන්දි මුදල ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ.
 
4. රක්ෂණාවරණය ලබාගත හැකි ආකාරය.
 
සංගමයේ සාමාජිකයෙකු මිය ගිය විට , තාක්ෂණික ඉංජිනේරු හා අධිකාරී සංගමයේ ලේකම් මගින්, ලං.වි.ම – සාමාන්‍යධිකාරී හට රුපියල් 2000.00ක් එළඹෙන වැටුපෙන් අඩු කර සුභසාධක ගිනුමට බැරකිරීමට එකග බවට කරනු ලබන ඉල්ලීමට සාමාජික ඔබගේ ලිඛිත එකඟතාවය ලබා දිය යුතුය.
 
ඒ සඳහා එකඟතාවය පලකොට අත්සන් තැබිය යුතු ලියකියවිලි ඉදිරියේදී ඔබ ශාකා ඒකකය මගින් ඔබට ලබා ගත හැක.
 
ඉන්පසු ඔබගේ තොරතුරු සංගමය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත ගබඩාවට ඇතුලත් කල යුතු අතර එය http://members.cebtesu.lk යන වෙබ් ලිපිනයෙන් පරිශීලනය කල හැක.
 
ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කල පසු අප සංගමය හා ඔබ විසින් ඇති කරගනු ලබන රක්ෂණ ගිවිසුම වෙබ් අඩවිය මගින් ලබාගත හැකි අතර එය අත්සන් කර සංගමයේ ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලේ එවිය යුතුය.
 
තොරතුරු තහවුරු කරගැනීමෙන් අනතුරුව අදාළ රක්ෂණ ක්‍රමවේදය සඳහා සාමාජික ඔබ ඇතුළත් වූ බවට නිර්දේශිත ලිපියක පිටපතක් (මූලික ලිපිය හා අදාළ තොරතුරු මව් සංගමයේ ලිපි ගොනුවක් තුළ එක්රැස් වේ) සංගමයේ ලිපි ශීර්ෂය තුළ ඔබ හට ලබාදෙයි.අදාල ලිපිය වන්දි මුදල් ලබා ගැනීමේදී මූලික ලියවිල්ල බවට පත්වන බැවින් එය සුරැකිව තබා ගැනීම සාමාජික ඔබ සතු වගකීමකි.
 
5.”නොනිමි මෙහෙවර” තුළින් සාමාජිකයාට හිමිවෙන සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ.
 
  • මිලියන 2 ක රක්ෂණ වන්දියක් උදෙසා සාමාන්‍ය රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගැනීමේදී මාසිකව ගෙවීමට සිදුවන විශාල වාරික මුදලක් නොමැතිවීම.
 
  • රුපියල් 2000.00ක වාරිකයක් අඩු වනුයේ සාමාජිකයෙකුගේ මියයාමක් මත පදනම්ව පමණක් වන හෙයින් ඉතා සුළු මුදලකට තම වෘත්තීය ජීවිතය පුරාම රුපියල් මිලියන 2 ක පුර්ණ රක්ෂණ ආවරණයක් හිමිවීම.
 
  • සාමාජිකයෙකුගේ මරණයකදී අඩුවන රු.2000.00 හැර වෙනත් කිසිදු මුදලක් අදාළ රක්ෂණ වන්දිය වෙනුවෙන් යෙදවීමට සිදු නොවීම.
 
මෙම සංකල්ප යතාර්ථයක් කිරීමේ පියවර තැබීම 2018.11.11 දින සිට ආරම්භ කලෙමු…
 
“එන්න අප සැමගේ අත්වැල් බැඳ ගැනීම තුලින් ඔබගේ වෘත්තීය ජීවිතය සුරක්ෂිත කර ගන්න”